Friday, February 10, 2012

چاپ یک کتاب سانسور شده:تاریخ پنهان اشک ها


سرانجام بعد از نزدیک به دو سال دوندگی ناشر در ایران، اجازه ندادند کتاب «تاریخ پنهان اشک ها»منتشر شود.به همین دلیل این کتاب ، پاییز 1390 به عنوان ضمیمه نشریه «بررسی کتاب» در آمریکا منتشر شد.
«تاریخ پنهان اشک ها» قرار بود در ایران فقط به صورت مجموعه شعر منتشر شود ولی با در نظر گرفتن چارچوب نشریه «بررسی کتاب» تصمیم گرفته شد چند داستان هم به آن افزوده شود.
این کتاب هم اکنون در سایت «نهاد مردمی» قرار داده شده است.چند نمونه از شعرهای این کتاب:
۱
از هنگامی که رنگین کمان ها را به آتش کشیدند
و به سوی ماه تیر انداختند
دریافتم که تو را از من ربوده اند.
از آن پس بود که دیگر لبخند
تیغی شد بر بال پروانه
و عشق
لا به لای دفترهای نم خورده
کنار گلبرگ ها
از یادها رفت.
اما من
یاد تو را
کنار بادهای سوزان
در دلتای عشق
بر صخره ها حکاکی کرده ام
تا خاکستر رنگین کمان ها
و شکسته های ماه را در خود بگیری.

۲
در تیك ‏تاك ساعت ‌ها
خود را به بوران حیات سپردن،
در هجوم زندگی
به قلّه‌های پربرف گریختن
گریستن.
آینه و شمعدان‌ها را لمس كردن،
خورشید را دروغ پنداشتن
و خاك را.
تقدیر را نپذیرفتن،
تلاش برای زنده كردن پرنده‌ای مرده.
در بوران برف
رفتن تا مرگ ،
رفتن تا چهرۀ ‌اسكلتی كه پیش از تو
می‌ خواست از خود بگریزد.